150 bostadsrätter i Tallbohov, Järfälla

Project Description

I januari 2019 vann Nyhem en markanvisningstävling i Tallbohov, Järfälla för cirka 150 bostadsrätter och 6 stycken LSS boenden. Projektet utvecklades tillsammans med Link Arkitektur och vann i hård konkurrens.

Visionen var att skapa en bättre balans i ett område med mycket hyresrätter genom att erbjuda attraktiva och kostnadseffektivt producerade bostadsrätter. Husen bygger på en standardiserad produktion där variation skapas i fasader, balkoner och tak.

Projektet togs över av Nischer Properties i samband med försäljningen av Nyhem Projektutveckling i februari 2019.