76 hyresrätter i Norrtälje – Skridskon

Project Description

I början av 2016 tilldelades Nyhem en markanvisning för byggandet av hyresrätter på kvarteret skridskon på Flygfältet i Norrtälje. Ambitionen var 76 hyresrätter mer rimliga hyror för Norrtäljes invånare. Projektet planerades att byggas med det statliga investeringsstödet.

Tillsammans med Norrtälje kommun drev vi detaljplanen som slutligen vann laga kraft i början av 2019. Vid den tidpunkten var projektet sålt till Greta Bostad som under 2019 fortsatt arbetet med att ta fram och söka bygglov. Nu planeras för cirka 100 hyresrätter.