Genom innovativt byggande skapar Urbanity Labs bostäder för de många människorna runtom i hela Sverige. Trygga hem för olika behov.

Vi fokuserar på tre utvecklingsområden:

 • +46 725 31 33 00
 •  info@urbanitylabs.com
 • Markförädling 

  Vi hjälper dig som markägare att få ut mer värde av din mark genom stöd i planläggning så att din mark får bebyggas. Vi driver planprocessen och tar fram detaljplaner hela vägen fram till färdiga byggrätter. Du som markägare får del av värdeutvecklingen och kan dessutom påverka utformningen, så du stolt kan lämna över marken till nästa generation.

  Hyresfastigheter

  Behovet av hyresrätter är stort. I samverkan med kommuner vill vi skapa möjligheter för utveckling av nya hyresfastigheter. Vi använder en industriell metodik, standardisering och produktkomponenter i trä och hållbara material. Vi skapar kvalitativa hyresrätter till en låg produktionskostnad vilket ger fler boende till rimliga hyror.

  Särskilda boenden

  Behovet av särskilda boenden är mycket stort i de flesta kommuner. Vi har knutit till oss några av de bästa specialisterna inom LSS-boenden och boenden för äldre och funktionshindrade. Kunskapen gör att vi på ett effektivt sätt kan skapa trygga boenden som möter de särskilda behov som finns för olika grupper.

  Recent Updates

  Urbanity delar gärna med sig av sin erfarenhet och kunskap inom markförädling, projektutveckling och industriellt byggande. Tveka inte att kontakta oss för att höra mer eller kanske bara ta en kopp kaffe.