Kontrollansvarig

Kontrollansvarig enligt PBL (Plan och Bygglagen)

Vid byggnadsarbeten som kräver bygg-, rivnings- eller marklov ska byggherren enligt plan- och bygglagen utse en certifierad kontrollansvarig. Du kan också behöva anlita en kontrollansvarig om en byggnad ska ändras, exempelvis om ändringen berör bärande delar.

En kontrollansvarig behövs inte för åtgärder som inte kräver bygglov eller bygganmälan. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på om du behöver en kontrollansvarig.

Kostnad för att anlita kontrollansvarig

Vad det kostar att köpa tjänster av en certifierad kontrollansvarig inom bygg och projektering beror på om det är ett projekt av normal art eller ett större, mer komplext projekt. För att göra en uppskattning behöver man mer information om projektet. 

Som en riktlinje tar Urbanity för en kontrollansvarig enligt PBL (Normal art, småhus) 35.000 kr exklusive moms. Större projekt innebär mer arbete för den kontrollansvariga och därför ökar priset. Faktorer som påverkar är till exempel antalet besök som kontrollansvariga behöver göra för att vara säker på att kontrollen genomförs enligt kontrollplanen.

Av erfarenhet vet vi att man uppnår bäst kvalitet och kostnadseffektivitet när den kontrollansvariga är med från början i processen och jobbar nära byggherren som partner och rådgivare.

Hör av dig på info@urbanitylabs.com eller 0725-31 33 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *