Om oss

Urbanity, startades redan 2012 som en reaktion på att det nästan inte byggdes några hyresrätter av privata aktörer. De som byggdes var för dyra och genom en ineffektiv process. Förenklat var de en bostadsrätt som byggdes som hyresrätt.

Mellan 2012 – 2015 startade, ägde och drev Urbanity kundinsiktsbolaget Boverkstan som tillslut såldes till Tyrens 2015.

2015 fick Urbanity ett innovationsstöd från Boverket för att ta fram ett byggsystem för hyresrätter. Under namnet Nyhem Bostad och de två dotterbolagen Nyhem Byggsystem samt Nyhem Projektutveckling tog vi fram ett byggsystem och metodik för att bygga hyresrätter på ett mer effektivt sätt. 80% av Projektutvecklingsverksamheten och 20% av Nyhem Byggsystem såldes till Nischer Properties AB (List NGM/NTF) i januari 2019.