Nyhem nominerade till Bopriset 2018

Vi är väldigt tacksamma över att vara nominerade till Bopriset till minne av Josef Frank. Priset är instiftat av Boinstitutet, vilket är en plats där frågor om ett socialt hållbart boende och en bostadsmarknad i balans diskuteras. Vem som blir vinnare avgörs den 6 december 2018 men det spelar egentligen ingen roll för oss vem som vinner. Bara att vara nominerade är en vinst i sig.

Syftet med Boinstitutet är bland annat att Boinstitutet ska bidra till att samtalet om det framtida boendet bygger på kunskap, har en bred förankring i samhället och är bortom partipolitik och särintressen. Det gillar vi.

Vad är Bopriset?

Och priset då? Bopriset ska belöna ett kvalitativt och attraktivt bostadsbyggande för alla, ett byggande eller satsningar som skapar liv och aktivitet mellan husen och i kvarteren/området samt exempel på en lokalt förankrad och nytänkande bostadspolitik, lokala samarbeten och bostadsprojekt för ett inkluderande samhälle.

Bopriset är en del av Boinstitutets arbete för att lyfta fram hyresrättens betydelse för en fungerande bostadsmarknad med en mix av olika boende- och upplåtelseformer. Priset ska uppmärksamma och premiera ett byggande och en boendemiljö som inte har byggnaden i sig som mål, utan ser sambandet mellan hem, hus och kvarter samt som erbjuder alla, oavsett inkomst, ett vackert hem i ett kvarter eller område, med liv mellan husen.

Kampen för hyresrätter med rimliga hyror fortsätter stärkta av denna fina nominering. Tack!