Nyhem får markanvisning om 140 bostadsrätter i Järfälla

29 jan, 2019

Järfälla kommun ger markanvisning till Nyhem Projektutveckling AB för byggnation av runt 140 bostadsrätter på Söderhöjden i Jakobsberg. Detta ökar variationen av boendeformer i området vilket ger en mer socialt hållbar utveckling och möjlighet till lokal bostadskarriär.

Det är i detaljplaneområdet Tallbohov som Järfälla kommun nu tar nästa steg genom att teckna avtal med ytterligare aktörer för uppförande av framför allt bostadsrätter. Kommunen har sedan tidigare avtal med Tornet Bostadsproduktion AB om uppförande av cirka 270 lägenheter i områdets norra del. I den södra delen ska totalt cirka 250 lägenheter byggas, varav merparten blir bostadsrätter.

– Vi ser detta som ett steg i rätt riktning, nya bostadsrätter kommer att blanda upp bebyggelsen på Söderhöjden och bidra till ett mer hållbart område. Nästa steg för politiken blir nu att samla sig kring en blocköverskridande plan för hur vi ska fortsätta att rusta och utveckla området, säger Nikoletta Jozsa (L), kommunalråd.

Vy till gårdarna. Variation i fasadmaterial och höjd på taken skapar känslan av småskalighet och gårdsrum.

Nyhem är en av de bostadsutvecklare som nu tecknar avtal med kommunen om uppförande av bostadsrätter, i det här fallet cirka 140 lägenheter.

– Nyhem ser mycket positivt på att utveckla ett kompletterande utbud av bostadsrätter på Söderhöjden. Vår ambition är att tillföra yteffektiva lägenheter som kompletterar det bostadsbestånd som finns idag. Vår vision är att fler ska kunna bo bättre och vi är mycket glada att kunna förverkliga detta i Järfälla, säger Robert Vangstad, VD, Nyhem Projektutveckling

Kommunfullmäktige i Järfälla antog den 12 juni 2017 en detaljplan för Tallbohov, på Söderhöjden i Jakobsberg. Detaljplanen ligger i södra Jakobsberg och i höjd med Barkarby handelsplats. Ett viktigt syfte med den nya detaljplanen har varit att öka variationen av upplåtelseformer i området och skapa möjlighet till boendekarriär i närområdet.

Beslut om markanvisning till Nyhem Projektutveckling AB togs av kommunstyrelsen i Järfälla den 28 januari.