Erbjuder tjänsten kontrollansvarig

Urbanity erbjuder numera även tjänsten som kontrollansvarig enligt PBL.

Vid byggnadsarbeten som kräver bygg-, rivnings- eller marklov ska byggherren enligt plan- och bygglagen utse en certifierad kontrollansvarig. Du kan också behöva anlita en kontrollansvarig om en byggnad ska ändras, exempelvis om ändringen berör bärande delar.

Urbanity numera erbjuda tjänsten som kontrollansvarig för Normal eller Komplicerad art.

Som en riktlinje tar Urbanity för en kontrollansvarig enligt PBL (Normal art, småhus) 35.000 kr exklusive moms. Större projekt innebär mer arbete för den kontrollansvariga och därför ökar priset. Faktorer som påverkar är till exempel antalet besök som kontrollansvariga behöver göra för att vara säker på att kontrollen genomförs enligt kontrollplanen.

Av erfarenhet vet vi att man uppnår bäst kvalitet och kostnadseffektivitet när den kontrollansvariga är med från början i processen och jobbar nära byggherren som partner och rådgivare.

Hör av dig på info@urbanitylabs.com eller 0725-31 33 00 för att boka in ett möte.