Erbjuder tjänsten kontrollansvarig

Urbanity erbjuder numera även tjänsten som kontrollansvarig enligt PBL.

Vid byggnadsarbeten som kräver bygg-, rivnings- eller marklov ska byggherren enligt plan- och bygglagen utse en certifierad kontrollansvarig. Du kan också behöva anlita en kontrollansvarig om en byggnad ska ändras, exempelvis om ändringen berör bärande delar.

Urbanity numera erbjuda tjänsten som kontrollansvarig för Normal eller Komplicerad art.

Som en riktlinje tar Urbanity för en kontrollansvarig enligt PBL (Normal art, småhus) 35.000 kr exklusive moms. Större projekt innebär mer arbete för den kontrollansvariga och därför ökar priset. Faktorer som påverkar är till exempel antalet besök som kontrollansvariga behöver göra för att vara säker på att kontrollen genomförs enligt kontrollplanen.

Av erfarenhet vet vi att man uppnår bäst kvalitet och kostnadseffektivitet när den kontrollansvariga är med från början i processen och jobbar nära byggherren som partner och rådgivare.

Hör av dig på info@urbanitylabs.com eller 0725-31 33 00 för att boka in ett möte.

Nyhem säljs till Nischer

Urbanityägda Nyhem Bostad sålde delar i två av sina dotterbolag till Nischer Properties AB den 18 december 2018 med tillträde den 1 februari 2019.

Försäljningen av 80% av Nyhem Projektutveckling innebar att HSB projektet om 23 hyresrätter i Gävle samt BRF projektet i Järfälla om cirka 140 bostadsrätter och 6 LSS boende tas över av Nischer. I samband med försäljningen går Robert Vangstad och Dan Törnqvist med över till den nya verksamheten.

Nyhem får markanvisning om 140 bostadsrätter i Järfälla

29 jan, 2019

Järfälla kommun ger markanvisning till Nyhem Projektutveckling AB för byggnation av runt 140 bostadsrätter på Söderhöjden i Jakobsberg. Detta ökar variationen av boendeformer i området vilket ger en mer socialt hållbar utveckling och möjlighet till lokal bostadskarriär.

Det är i detaljplaneområdet Tallbohov som Järfälla kommun nu tar nästa steg genom att teckna avtal med ytterligare aktörer för uppförande av framför allt bostadsrätter. Kommunen har sedan tidigare avtal med Tornet Bostadsproduktion AB om uppförande av cirka 270 lägenheter i områdets norra del. I den södra delen ska totalt cirka 250 lägenheter byggas, varav merparten blir bostadsrätter.

– Vi ser detta som ett steg i rätt riktning, nya bostadsrätter kommer att blanda upp bebyggelsen på Söderhöjden och bidra till ett mer hållbart område. Nästa steg för politiken blir nu att samla sig kring en blocköverskridande plan för hur vi ska fortsätta att rusta och utveckla området, säger Nikoletta Jozsa (L), kommunalråd.

Vy till gårdarna. Variation i fasadmaterial och höjd på taken skapar känslan av småskalighet och gårdsrum.

Nyhem är en av de bostadsutvecklare som nu tecknar avtal med kommunen om uppförande av bostadsrätter, i det här fallet cirka 140 lägenheter.

– Nyhem ser mycket positivt på att utveckla ett kompletterande utbud av bostadsrätter på Söderhöjden. Vår ambition är att tillföra yteffektiva lägenheter som kompletterar det bostadsbestånd som finns idag. Vår vision är att fler ska kunna bo bättre och vi är mycket glada att kunna förverkliga detta i Järfälla, säger Robert Vangstad, VD, Nyhem Projektutveckling

Kommunfullmäktige i Järfälla antog den 12 juni 2017 en detaljplan för Tallbohov, på Söderhöjden i Jakobsberg. Detaljplanen ligger i södra Jakobsberg och i höjd med Barkarby handelsplats. Ett viktigt syfte med den nya detaljplanen har varit att öka variationen av upplåtelseformer i området och skapa möjlighet till boendekarriär i närområdet.

Beslut om markanvisning till Nyhem Projektutveckling AB togs av kommunstyrelsen i Järfälla den 28 januari.

Nyhem nominerade till Bopriset 2018

Vi är väldigt tacksamma över att vara nominerade till Bopriset till minne av Josef Frank. Priset är instiftat av Boinstitutet, vilket är en plats där frågor om ett socialt hållbart boende och en bostadsmarknad i balans diskuteras. Vem som blir vinnare avgörs den 6 december 2018 men det spelar egentligen ingen roll för oss vem som vinner. Bara att vara nominerade är en vinst i sig.

Syftet med Boinstitutet är bland annat att Boinstitutet ska bidra till att samtalet om det framtida boendet bygger på kunskap, har en bred förankring i samhället och är bortom partipolitik och särintressen. Det gillar vi.

Vad är Bopriset?

Och priset då? Bopriset ska belöna ett kvalitativt och attraktivt bostadsbyggande för alla, ett byggande eller satsningar som skapar liv och aktivitet mellan husen och i kvarteren/området samt exempel på en lokalt förankrad och nytänkande bostadspolitik, lokala samarbeten och bostadsprojekt för ett inkluderande samhälle.

Bopriset är en del av Boinstitutets arbete för att lyfta fram hyresrättens betydelse för en fungerande bostadsmarknad med en mix av olika boende- och upplåtelseformer. Priset ska uppmärksamma och premiera ett byggande och en boendemiljö som inte har byggnaden i sig som mål, utan ser sambandet mellan hem, hus och kvarter samt som erbjuder alla, oavsett inkomst, ett vackert hem i ett kvarter eller område, med liv mellan husen.

Kampen för hyresrätter med rimliga hyror fortsätter stärkta av denna fina nominering. Tack!