All posts in 'Uncategorized'

Erbjuder tjänsten kontrollansvarig

Posted on mars 31st, 2020 · Posted in Uncategorized

Urbanity erbjuder numera även tjänsten som kontrollansvarig enligt PBL. Vid byggnadsarbeten som kräver bygg-, rivnings- eller marklov ska byggherren enligt plan- och bygglagen utse en certifierad kontrollansvarig. Du kan också behöva anlita en kontrollansvarig om en byggnad ska ändras, exempelvis om ändringen berör bärande delar. Urbanity numera erbjuda tjänsten som..
Read more

Nyhem säljs till Nischer

Posted on februari 1st, 2019 · Posted in Uncategorized

Urbanityägda Nyhem Bostad sålde delar i två av sina dotterbolag till Nischer Properties AB den 18 december 2018 med tillträde den 1 februari 2019. Försäljningen av 80% av Nyhem Projektutveckling innebar att HSB projektet om 23 hyresrätter i Gävle samt BRF projektet i Järfälla om cirka 140 bostadsrätter och 6..
Read more

Nyhem får markanvisning om 140 bostadsrätter i Järfälla

Posted on januari 29th, 2019 · Posted in Uncategorized

29 jan, 2019 Järfälla kommun ger markanvisning till Nyhem Projektutveckling AB för byggnation av runt 140 bostadsrätter på Söderhöjden i Jakobsberg. Detta ökar variationen av boendeformer i området vilket ger en mer socialt hållbar utveckling och möjlighet till lokal bostadskarriär. Det är i detaljplaneområdet Tallbohov som Järfälla kommun nu tar..
Read more

Nyhem nominerade till Bopriset 2018

Posted on november 28th, 2018 · Posted in Uncategorized

Vi är väldigt tacksamma över att vara nominerade till Bopriset till minne av Josef Frank. Priset är instiftat av Boinstitutet, vilket är en plats där frågor om ett socialt hållbart boende och en bostadsmarknad i balans diskuteras. Vem som blir vinnare avgörs den 6 december 2018 men det spelar egentligen..
Read more

Free Whitepaper – Mobile Data Pricing Strategies

Posted on augusti 7th, 2013 · Posted in Uncategorized

Urbanity Labs has in collaboration with Stockholm School of Economics and KTH i Stockholm produced a whitepaper looking into Mobile Data Pricing Strategies and how MNOs should go ahead in the highly competetive and disruptive phase moving the revenues from voice over to data. Please feel free to download the..
Read more

MNO Data pricing strategies projekt with HHS and KTH

Posted on april 25th, 2013 · Posted in Uncategorized

Urbanity Labs has initiated a research project together with Media Management Institution at Stockholm School of Economics.  The purpose with the project is to identify best practice of data plans among Mobile Network Operators around the world and to develop pricing strategies.

Finding the key drivers to a citys soul

Posted on januari 27th, 2013 · Posted in Key drivers of attitudes, Place Marketing, Soul of the City, Uncategorized

Knight foundation and Gallup has conducted a very interesting study focusing on what are the key drivers that make citizens attached to their community and city? Just watch the video! This is something that should be done for sweden!

Smashing report – Cities of Opportunities from PwC

Posted on oktober 12th, 2012 · Posted in Uncategorized

PwC has just released their new report – Cities of Opportunities 2012. They explore what makes a great city tick.

Future Cities Conference 8 – 10th Oct. 2013

Posted on oktober 11th, 2012 · Posted in Uncategorized

Overcoming tomorrow’s urban challenges through transformation and innovation at Dubai Inter Exhibition Centre, Dubai, UAE